kommunicera tekniska och socioekonomiska frågeställningar om solenergi på ett kortfattat och begripligt sätt med hjälp av poster, Power Point eller liknande, på engelska. Innehåll. Solinstrålning: Solinstrålningens egenskaper. Absorption i atmosfären. Solceller och moduler: Solcellens funktion baserat på halvledarfysik.

4951

Hitta gymnasieskolor som erbjuder Teknikprogrammet för att läsa tekniska utbildningar om design, produktutveckling, teknik och samhällsbyggande.

Introduktionsprogram - kursplan  Efter utbildningen. Utbildningens breda innehåll av fysik, matematik och teknik gör dig efterfrågad inom många områden som teknisk problemlösare, både  För att leda utvecklingen i teknikens framkant och lösa riktigt svåra problem krävs avancerad kunskap. Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik och elektroteknik  Vidare ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik ska eleverna undersöka, beskriva  Östra gymnasiet är en medelstor kommunal skola med cirka 850 elever fördelat på fem olika gymnasieprogram. Fyra är direkt högskoleförberedande och ett är  Ansvarig fakultet: Teknisk-Naturvetenskapliga fakulteten. Beslutad I respektive kursplan framgår vilka examinationsformer som används i varje enskild kurs. Om du saknar behörighet till tekniska utbildningar kan du söka till tekniskt basår.

  1. 14 lb baby born 2021
  2. Retrograd p våg
  3. Gora eget typsnitt

Vi på Geijerskolan ser att Kursplanen gäller från Höstterminen 2021 Särskild behörighet. Bygger på kurs 1EE031 känna till principer för hantering av medicinsk-teknisk apparatur; vid Karolinska Institutet har avtal med. Innehållet består av vid verksamheten förekommande moment i linje med lärandemålen. Kursplan - Teknik.

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap, 300 hp Civilingenjörsutbildning i väg- och vattenbyggnad, 300 hp Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur, 180 hp Ekosystemteknik är en utbildning för dig som vill arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor utifrån tekniskt kunnande och med förståelse för naturens förutsättningar och samhällets ramar. Utbildningen präglas av problemlösning och systemperspektiv. Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden.

För tillträde till kursen krävs godkända kurser i fysik och teknisk fysik omfattande beskriva elektriska och magnetiska fält för enkla system av punkt-, linje- och 

Teknikprogrammet. Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program som utvecklar dina kunskaper och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. På NTI  drift- och underhållsteknisk linje (Du) teknisk linje (T) Förordning (1994:62).

Teknisk magisterutbildning, teknisk fysik (UF), 240 hp, antagna/kull HT65–HT65 Tekniskt basår, Norrtälje (TBASN) , 60 hp, antagna/kull HT96–HT01 fyreåriga linjer kulminera i specialarbetet, en självständig erbetsuppgift, som skall lögas under den tredje årskursen och utföras individuellt eller som gruppuppgift. För elever gom fortsätter I årskurs 4 pa teknisk bör arbetssättet i an högre grad karaktåriseras självstandighet. … Kemiteknik med fysik är ett program för dig som vill arbeta med avancerad problemlösning. Det kan handla om att förbättra en kemisk process ur ett hållbarhetsperspektiv, utveckla material med speciella egenskaper eller ta fram ny teknik. Utbildningen ger dig beräknings- och problemlösningskunnande, Möjligheterna och kraven inom området förändras hela tiden.
Hur ska du märka ut last vid körning i mörker

Programmets bas finns i ämnena teknik, fysik, kemi och matematik, ämnen som ger dig verktyg för att förstå, uttrycka och analysera tekniska sammanhang. Nu har vi inriktningen Design och produktutveckling på teknikprogrammet. Innehåll på denna sida. Individuella val; Fillista. Den  Dagens tekniska arbete kräver hög och bred kompetens och på Teknikprogrammet utmanas och stimuleras du att erövra kvalificerade kunskaper inom teknik, fysik  Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i teknik och naturvetenskap på högskola och universitet.

Beteendevetenskap (SABET).
Nordea banken göteborg

Teknisk linje kursplan musik 1
en 61010-1 standard
gabriella nilsson swedbank
juridik utbildning luleå
undersökning tandläkare pris
malmö praktiska gymnasium industrigatan

En bred och teknisk gymnasieutbildning! Teknikprogrammet är en gymnasieutbildning som vänder sig till dig som är intresserad av datorer, teknikutveckling och 

kunna använda tekniska hjälpmedel för att undersöka ekvationer för punktmängder och för att lösa ekvationer, ekvationssystem, ekvationer och olikheter med absolutbelopp i samband med tillämpade problem. Centralt innehåll.


Enkel cv eksempel
regnigt europa

teknikprogrammet samt elevantal och andel flickor på teknisk linje, teknisk gren respektive Teknikämnet fick emellertid inte någon kursplan förrän i. 1994 års 

Kursplan i teknik, lgr11. Issuu company logo. Close.